Nhà hàng hải sản Eo Biển Xanh – Vũng Tàu

  • Địa chỉ: Số 33-35 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu
  • Hotline: 0944 00 72 72
  • CSKH: 0888 403 668
  • Email: eobienxanhvt@gmail.com